Allmänna villkor

 

Kontrollera varorna vid leverans så att du fått rätt varor och att de inte är skadade

Vår returpolicy

  • Kontakta Sörgården Måla innan du returnerar några produkter

  • Reklamationer skall göras inom tre dagar efter mottagen leverans till info@sorgardenmala.se

  • Du kan returnera en produkt 14 dagar efter leverans

  • Förpackningen måste vara obruten.

  • För att undvika extra avgifter märk paketet tydligt med 'RETURNERADE VAROR'.

  • Vill du byta till en ny produkt? Det kan du göra, kontakta oss bara.

  • Om paketet inte hämtas ut, kan du bli tvungen att betala en hanteringsavgift.

  • Transportskada
    Om produkten är skadad vid leveransen kontakta oss omedelbart.